PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Mondial VLUGO Verhuizingen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mondial VLUGO Verhuizingen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mondial VLUGO Verhuizingen verstrekt. Mondial VLUGO Verhuizingen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres


WAAROM MONDIAL VLUGO VERHUIZINGEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Mondial VLUGO Verhuizingen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet te bereiken bent. Daarnaast kan Mondial VLUGO Verhuizingen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verlenen van verhuisdiensten.HOELANG MONDIAL VLUGO VERHUIZINGEN GEGEVENS BEWAART

Mondial VLUGO Verhuizingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.DELEN MET ANDEREN

Mondial VLUGO Verhuizingen verwerkt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze derden is, indien nodig, een overeenkomst gesloten zodat de verwerking van deze gegevens voldoet aan onze wettelijke verplichting.IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Mondial VLUGO Verhuizingen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mondial VLUGO Verhuizingen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.GOOGLE ANALYTICS EN COOKIES

Mondial VLUGO Verhuizingen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Mondial VLUGO Verhuizingen bij Google zoekresultaatpagina's zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Om rapporten over de website aan Mondial VLUGO Verhuizingen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mondial VLUGO Verhuizingen heeft hier geen invloed op. Mondial VLUGO Verhuizingen heeft Google geen toestemming gegeven om via Mondial VLUGO Verhuizingen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Mondial VLUGO Verhuizingen maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies worden gebruikt om u tijd en moeite te besparen. Uw gekozen instellingen en voorkeuren worden hierdoor onthouden voor toekomstig gebruik. Analytische cookies zorgen voor een inzicht in het gebruik van onze website. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Voor het gebruik van deze cookies vragen wij op onze website uw toestemming. Om aan te geven welke cookies deze website gebruikt, hebben wij een aanvullende Cookie Policy opgesteld.GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN EN DATAPORTABILITEIT

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u op basis van een overeenkomst, of onder uw toestemming, aan Mondial VLUGO Verhuizingen persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u het recht op deze gegevens op te vragen of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen. Dit wordt door Mondial VLUGO Verhuizingen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm overgedragen. Ten slotte heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens. Mondial VLUGO Verhuizingen zal het bezwaar op rechtmatigheid toetsen. U kunt een verzoek tot inzage of correctie sturen naar info@vlugo.nl. Mondial VLUGO Verhuizingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Mondial VLUGO Verhuizingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mondial VLUGO Verhuizingen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL - Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Mondial VLUGO Verhuizingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Mondial VLUGO Verhuizingen via info@Vlugo.nl.MELDPLICHT DATALEKKEN

Mondial VLUGO Verhuizingen zal in het geval van een datalek direct actie ondernemen. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen over het datalek worden ingelicht. Tevens zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hiervan op de hoogte worden gesteld. Er zal een evaluatie worden gemaakt van de risico's van het ontstane lek.KLACHTRECHT

Mondial VLUGO Verhuizingen hecht veel waarde aan het beveiligen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u onverhoopt toch niet tevreden bent met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt zal Mondial VLUGO Verhuizingen in eerste instantie uw klacht intern behandelen en een oplossing bieden. Hiernaast heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.WIJZIGINGEN

Mondial VLUGO Verhuizingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wijzigingen kunnen plaatsvinden vanwege wettelijke ontwikkelingen of wijzigingen in (online)diensten.CONTACTGEGEVENS

Dit is een website van Mondial VLUGO Verhuizingen.

Mondial Vlugo Verhuizingen is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Graaf van Solmsweg 48-T , 5222-BP te ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-6313000
E-mailadres: info@vlugo.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 16085960